1. مرغ را ابتدا تکه كنيد. با پیاز سرخ كنيد و اجازه دهيد، خامی مرغ‌ها گرفته شود.
2. زعفران، عسل، آلو، نمک و فلفل را اضافه كنيد.
3. با مقداری آب بگذاريد تا خوب بپزد.
4. این خورش باید غلیظ و کم آب باشد، تقریبا در انتهای پخت خورش آب نارنج و کشمش را اضافه كنيد.