ابتدا آرد، خمير مايه بهبود دهنده و شكر را با هم مخلوط کرده و نمك را در نصف آب مورد نياز حل مي كنيم و به مخلوط اوليه اضافه مي كنيم. سپس بقيه آب محاسبه شده را كم كم به آرد اضافه مي كنيم تا خمير با الاستيسيته مناسب (منظور از الاستیسیته زمانی است که خمیر به دست نچسبیده و لطیف و کشدار باشد) بدست آيد حدود 5 دقيقه بعد از شروع ورز دادن مارگارين به آن اضافه مي كنيم و عمل ورز دادن را به مدت 5 دقيقه ديگر ادامه مي دهيم تا كاملاً خمير صاف و يكدست شود. سپس به خمير 15 دقيقه استراحت مي دهيم در طول زمان استراحت روی خمیر را مي پوشانيم تا سطح خمير خشك نشود و سپس آن‌را به قطعات 50 گرمي تقسيم مي كنيم و به مدت 30 دقيقه به آن استراحت مي دهيم تا حجم خمير به 2 برابر اندازه قبلي برسد. سپس آن‌را در دماي تقريبي 180 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقيقه مي پزيم.