آرد گندم، جو، بهبوددهنده و خمير مايه را خشك با هم مخلوط مي كنيم. سپس نمك را در نصف آب محاسبه شده حل كرده و به مخلوط می افزاييم. سپس كم كم بقيه آب را اضافه مي كنيم تا خمير به دست آيد. خمير را حدود 7 دقيقه با دست ورز مي‌دهيم. در دقايق آخر ورز دادن، مي توانيم پودر سبزيجاتِ خشك باب طبع خود را به خمير اضافه كنيم. سپس 10 دقيقه به آن استراحت مي دهيم. بعد آنها را به چانه هاي 70 گرمي تقسيم مي كنيم و دوباره به چانه ها، حدود 15 دقيقه استراحت مي دهيم. چانه ها را بعد از شانه زدن در فر قرار مي دهيم. مدت زمان پخت تقريباً 45 دقيقه با دماي 140 درجه سانتيگراد است.
تذکر: پودر سبزيجاتی که می توان به کار برد از قبيل شويد خشک، زيره و رازيانه است و حتی می توان از مغز خشکباری چون گردو و تخمه آفتابگردان استفاده کرد.