1. سيب‌زميني‌ها را مربع خرد كنيد.
2. ماست، روغن مايع و تخم‌مرغ را اضافه كنيد. خوب مخلوط كنيد.
3. آرد و نمك و فلفل را اضافه كنيد. خوب هم بزنيد و مخلوط كنيد.
4. سيني فر يا ظرف كه قرار است داخل فر بگذاريد را با روغن چرب كنيد. مخلوط را داخل آن بريزيد و با قاشق سطح آن را صاف كنيد.
5. در اين مرحله اگر تمايل داشتيد سوسيس رنده‌شده يا ريزشده را روي سطح مخلوط بريزيد.
6. پنيرپيتزا رنده‌شده را اضافه كنيد. در فري كه از قبل گرم شده‌است در دماي ۲۰۰ درجه سانتي‌گراد قرار دهيد.
7. وقتي پنيرپيتزا كه روي مخلوط سيب‌زميني ريختيد طلايي شد، سيني سيب‌زميني شما آماده است.