1.خامه ترش و 5 مواد تشکیل دهنده دیگررا در یک کاسه کوچک با آب هم بزنید و روی هر تکه نان ​​تست را با مخلوط می پوشانیم و روی آن رااسفناج می گذاریم.
2. در یک ماهی تابه بزرگ،آب را جوش اورده وسرکه را به آن اضافه می کنیم تخم مرغ ها را در آبجوش می ریزیم 2-3 دقیقه می گذاریم تا بپزد و روی اسفناج می گذاریم.