1. روغن‌زیتون و کره را در یک ظرف بزرگ روی حرارت متوسط بگذاريد تا کره ذوب شود.
2. به روغن، هویج و شلغم را اضافه كنيد. حدود 8 دقیقه بكذاريد تا زمانی که طلایی قهوه‌ای شود.
3. تربچه، مارچوبه و ترخون،را اضافه كنيد و سرخ كنيد.
4. در مواد باقی مانده ترکیب كنيد. با حرارت کم 2 تا 3 دقیقه بگذاريد تا آب آن تمام شود. فورا سرو كنيد.