بر روي قطعه كاغذ روغني، 9 صليب به اندازه‌هاي 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 و 22 سانتي متري بكشيد. كاغذها را در سيني بگذاريد. شكلات را آب كنيد. كمي كه خودش را گرفت با بادام و فندق خرد شده و كشمش مخلوط كنيد و با قاشق كوچكي از اين مخلوط شكلاتي بر روي خطوط صليب‌ها بريزيد. كوچكترين صليب را به گونه‌اي بريزيد كه يك بادام درسته به صورت عمودي و شكلاتي شده قرار بگيرد. اين سيني را براي چند ساعت در يخچال يا جاي خنك بگذاريد تا به طور كامل ببندد. روي سيني يا تخته‌اي مناسب، يك قاشق ديگر شكلات آب شده بريزيد و بزرگترين صليب را روي آن قرار دهيد تا با بسته شدن شكلات، پايين‌ترين شاخه به سيني بچسبد. سپس بار ديگر 1 قاشق شكلات روي شاخه بزرگ ريخته و شاخه20 سانتيمتري را روي آن بچسبانيد و به همين ترتيب ادامه دهيد تا به كوچكترين صليب برسيد. سيني را در جاي خنك قرار دهيد. سپس روي كاج را با اكليل خوراكي يا پودر قند تزيين كنيد.