1. كنسرو ماهی تن را باز كنید و روغن آن را خالی كنید.
2. لیمو را آب بگیرید.
3. زیتون، سیر و موسیر ترشی را بكوبید یا در مخلوط كن بگردانید تا خمیر شود. روغن زیتون را اندك اندك به خمیر اضافه كنید.
4. ماهی تن را با چنگال خرد كنید و سپس خمیر و آب‌لیمو را با آن مخلوط كنید. اردور آماده است.


* از آنجا كه زیتون سیاه خوب در بازار ایران مشكل به دست می آید، به جای آن باید زیتون سبز به كار برد كه معمولا بهتر است.