پسته‌ي خام را در ظرف مخصوص مايکروفر مي‌ريزيم و به مدت4 دقيقه با قدرت 900 وات يا 100 درصد تفت مي‌دهيم( در طول اين مدت يکبار آن‌را هم‌مي‌زنيم).
آب و نمک را در ظرف کوچکي مخلوط مي‌كنيم و روي پسته‌ها مي‌ريزيم سپس هم مي‌زنيم.
دوباره پسته‌هاي آغشته شده به آب و نمک را به مدت 4 دقيقه با قدرت 900 وات يا 100% در مايكروفر مي‌گذاريم تا خشك شوند. در اين مدت (4 دقيقه) عمل هم‌زدن را دوبار انجام مي‌دهيم.
بعد از اين که پسته‌ها کاملا سرد شدند امتحان مي‌کنيم اگر مغز آن‌ها خشک نشده باشد دوباره به مدت يک تا دو دقيقه با همان قدرت 900 وات يا 100% خشک کردن آن‌ها را انجام مي‌دهيم.
توجه: بادام و تخمه را نيز به روش پسته تفت مي‌دهيم.