1. كره را در دماي معمولي اطاق گذاشته تا كمي نرم شود. بعد كره، سير خردشده، ترخون خردشده، فلفل سفيد، نمك و ٢ قاشق غذاخوري از جعفري را با هم مخلوط كرده و به كناري مي گذاريم.
2. شلغم‌ها را پاك مي كنيم و به مدت ٣ دقيقه در آب در حال جوش مي گذاريم بعد از آب‌جوش درمياوريم و در آب يخ مي گذاريم(١ الي ٢ دقيقه) بعد شلغم ها را كاملا خشك كرده با چاقو ۴ برش(به شكل به اضافه) نسبتا عميق روي آن‌ها ايجاد مي‌كنيم و درون شلغم‌ها را با مواد مخلوط شده پر مي‌كنيم.
3. ظرفي را كه مي خواهيم در فر بگذاريم را با روغن‌زيتون چرب مي‌كنيم. شلغم‌ها را درون ظرف مي‌گذاريم و ظرف را در فر مي‌گذاريم.
4. مدت زمان پخت ٢٠ الي ٣٠ دقيقه مي باشد. ۵ دقيقه قبل از اتمام زمان پخت ظرف را از فر درمياوريم آب‌ليمو را روي شلغم‌ها مي‌ريزيم.
5. مابقي جعفري را هم روي شلغمها مي‌ريزيم و دوباره ظرف را در فر مي‌گذاريم.