زنجبيل، شكر و آب را در یک تابه بزرگ، ترکیب کرده و روی حرارت می گذارید تا زمانی که شکر حل و مخلوط طلایی( حدود 5 دقیقه) شود. می گذاریم مخلوط خنک شود بعد شیر و شکلات را با هم‌زن ترکیب کرده و در مخلوط می ریزیم. تا زمانی که حباب در اطراف لبه بوجود آید روی حرارت است و مخلوط را از صافی عبور می‌دهیم تا صاف شود. سپس در فنجان يا ليوان ريخته و نوش جان كنيد.