تزیین خرما ۴ -۵ تا نان تست را روی هم میگذاریم. این میشه بدنه خانه. حالا خرما ها را با استفاده از خلال دندان روی کناره های نان ها که در واقع دیوار خانه میشود ثابت میکنیم برای سقف خانه ۲ تا نان تست را با زاوبه ۴۵ درجه نسبت به هم با خلال دندان ثابت کرد میکنیم برای اینکه چوب شور ها را روی سقف خانه ثابت کنیم باز هم از خلال دندان استفاده میکنیم. به این ترتیب که زیر هر چوب شور چندین خلال دندان در فاصله نزدیک به هم قرار میدهیم. از پایینی ترین چوب شور شروع میکنیم. چند خلال دندان در یک ردیف کنار هم داخل نان فرو میکنیم و خلال ها حکم پایه برای چوب شور را پیدا میکنند. حالا چوب شور را بالای خلال دندون قرار میدهیم. من کمی شکلات سفید را روی حرارت غیر مستقیم آب کردم. و خرماهایی که ریز کرده بودم را داخل شکلات مذاب زده و با خلال دندون به سقف خونه چسبوندم اما به نظرم اگر وقت زیادی نداردید از این مرحله صرف نظر کنید. در و پنجره خونه هم با استفاده از چوب شور و با کمک خلال دندان ثابت شده اند. برای جاده یک مقدار چوب شور اضافه اومده بود. آنها را پودر کرده و مانند جاده استفاده کردم. گل قند ها رو هم برای تزیین اطراف جاده استفاده کنید. همون طور که گفتم شما می تونين نان تست را به طرح های دلخواه در بیارید و با خلال دندان خرما ها رو روش ثابت کنید. مي‌تونين برای اینکه نون ها کامل خرده بشن در بین نانها... پنیر یا کره یا هر چیزی که دلتون می خواد قرار بدید... به این صورت کل نان ها هم به عنوان نان پنیر و سبزی و امثالهم استفاده میشوند.