1. برای تهیه سس مخلوط خردل‌، عسل و خامه ترش را در یک کاسه کوچک ترکیب کرده.
2. هر سینه مرغ را از درازا به 4 نوار باریک برش می‌دهید.
3.در یک کاسه کوچک، تمام ادویه ها را با هم مخلوط کنید و گوشت مرغ را با آن مزه دار کنید.
بعد از مزه دار کردن مرغها هر قطعه مرغ را در یک سیخ قرار می دهیم
5. تابه را از قبل روی حرارت متوسط گذاشته وسیخها را در ان قرار می دهیم تا هر سمت بخوبی پخته شود
6. در صورت دلخواه. در حالی که داغ است می توانیم با سس آماده شده سرو کنید.