1. ادويه گرام ماسالا نوعي ادويه مخصوص و اصيل هندي است.
2. در هند تركيبات گوناگوني از ادويه‌هاي مختلف وجود دارد و همه آن‌ها ماسالا ناميده مي‌شود و هر غذا به نام خود ماسالاي مخصوص دارد.
3. گرام ماسالا يكي از معروف‌ترين ادويه‌هاست كه در اكثر غذاها كاربرد دارد.
4. طرز تهيه اين ادويه بسيار ساده است. ابتدا همه مواد را پودر كرده سپس آن را الك مي‌كنيم.
5. گرام ماسالا را در يك شيشه در بسته ريخته و آن را نگهداري مي‌كنيم.