2 قاشق چاي‌خوري نسکافه رو با 1 فنجان آب روی گاز می‌گذاریم و وقتی داخل ظرف مورد نظر ریختیم 2 قاشق چاي‌خوري دیگر رو بهش اضافه می‌کنیم.
برای شیر نسکافه همین کار رو به جای آب با شیر انجام می‌دیم ولی قبل از ریختن نسکافه داخل شیر با مقداری آب نسکافه رو حل می‌کنیم.