1. موزها را پوست گرفته و از طول برش می‌زنیم تا دو نیم شوند.
2. انگور خشک را در ظرف آب می‌خیسانیم. کره را در تابه ریخته و روی حرارت گذاشته، موزهای نصف شده را افزوده و برای 5 دقیقه حرارت می‌دهیم.
3. انگور و دارچین را قبل از این‌که موزها را برگردانیم اضافه می‌کنیم.
4. موزها را برگردانده، دارچین زده و حرارت دادن را برای 5 دقیقه دیگر ادامه می‌دهیم. بلافاصله سرو می‌کنیم.