1. فر را روشن و روی 210 درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید.
2. یک‌سوم بالای گريپ‌فروت‌ها رابرش دهید. از ته آن نیز یک برش نازک برداشته تا آن‌ها براحتی سرپا بایستند.
3. داخل گريپ‌فروت‌هارا خالی کنید.
4. سفیده تخم‌مرغ را خوب بزنید. آب گريپ‌فروت‌ها را از گوشت آن گرفته و تفاله را دور بریزید.
5. شکر، آب گريپ‌فروت و شکر وانیل‌دار را مخلوط کرده و حرارت دهید تا غلیظ و شربتی شود.
6. شربت داغ را کم کم روی سفیده تخم‌مرغ زده شده بریزید و هم زده تا سرد شود.
7. حال داخل گريپفروت‌ها را با این مخلوط پر کنید. آن‌ها را داخل فر به مدت چند دقیقه گذاشته تارنگ روی آن‌ها طلایی رنگ شود. داغ سرو کنید.