پوست ران مرغ را جدا کنید.پیاز خلالی خرد شده و عصاره سیرالیت راورزدهید تا اب پیاز خارج شود سپس لیمو ترش ورقه ای خرد شده ماست فلفل پاپریکا زیره روغن زیتون الیت کتف های مرغ فلفل قرمز را به پیاز اضافه کنید و6ساعت دریخچال بگذارید تا مرغ ها مزه دار شوند در ظرفی تخم مرغ زردچوبه عصاره زعفران الیت حل شده را با هم مخلوط کنید در ظرف دیگری ارد سفید ارد سوخاری پودر سیر زرد چوبه ادویه وفلفل قرمز راباهم مخلوط کنید.کتف های مرغ رااز مخلوط پیاز وماست بیرون اورید وبه ترتیب در مخلوط ارد سفید وپور سوخاری و بعد در تخم مرغ زده شده بغلتانید سپس در روغن فراوان داغ وبا حرارت کم سرخ کنید مرغ های سرخ شده را به همراه سس ماست و سبزیجات سرو نمایید.