1. همه محتویات بالا را مخلوط کرده و حداقل تا 10 دقیقه قبل از سرو کردن در یخچال بماند.