1. گوجه و کرفس را شسته، سپس خشک کنید.
2. سر گوجه‌ها را برش زده و داخل آن‌ها را خالی کنید به طوری‌که دیواره سالم بماند، سپس فیله گوجه‌های خارج شده را خرد کنید.
3. کرفس را نیز به قطعات ریز خرد کنید.
4. در یک کاسه مناسب، فیله‌های گوجه، کرفس ریزشده و مابقی مواد لازم را مخلوط کنید، سپس داخل گوجه‌ها را با این مواد پر کرده و سر گوجه را روی بدن آن قرار دهید.
5. دلمه‌های آماده شده را در ظرف مورد نظر چیده و 1 ساعت قبل از سرو در یخچال نگهداری کنید تا مزه‌دار شوند.