1-یک ساعت قبل از درست کردن سس تخم مرغ را از یخچال خارج می کنیم تا در دمای محیط قرار بگیرد.
2-زرده و سفیده تخم مرغ را جدا می کنیم.
3-زرده تخم مرغ را با خردل در کاسه ای مخلوط می کنیم.
4-نمک و فلفل را به آن اضافه می کنیم.
5-با سرعت مخلوط را هم می زنیم و به تدریج روغن زیتون الیت را اضافه می کنیم تا غلظت مایونز بدست آید، سپس در یخچال نگهداری می کنیم.