همه مواد لازم را با یکدیگر مخلوط می نماییم و همراه با همبرگر سرو می کنیم.