مرحله 1 - ابتدا یک بسته ژله را طبق روش معمول آن ولی با آب جوش کمتری درست کرده تا غلیظ باشد. پرتقال ها را برش زده و کف قالب مورد نظر چیده و سپس مقدار کمی از ژله را در حد 1 ملاقه به کمک قاشق و آرام روی پرتقال ها بریزید به طوریکه پرتقال ها از جای خود تکان نخورند، سپس در یخچال بگذارید تا ببندد.
مرحله 2 - بعد از بسته شدن، مابقی ژله را روی پرتقال ها ریخته و دوباره بگذارید تا بسته شوند.
مرحله 3 - یک بسته دیگر ژله را در یک لیوان آب جوش حل کرده و وقتی از حرارت آن کاسته شد بجای آب سرد از یک لیوان سرخالی شیر استفاده کنید و این مخلوط را روی ژله قبلی ریخته و در یخچال بگذارید تا ببندد.
مرحله 4 - برای تهیه کاستارد ابتدا پودر کاستارد و شکر را با کمی از شیر در حدی که مخلوط شوند با یکدیگر هم زده و مابقی شیر را آرام آرام اضافه کرده و مایه را روی حرارت ملایم گذاشته و دائما هم زده تا مخلوط غلیظ شود. سپس این مایه آماده را وقتی گرمی آن کم شد روی ژله های قبل ریخته و در یخچال بگذارید تا کاملا بسته شود.
مرحله 5 - قالب را یک لحظه در آب جوش قرار داده و در ظرف مورد نظر برگردانده و سرو کنید.