1. مواد را شسته و هر کدام از آن‌ها رابا مقداری عصاره سبزیجات جداگانه بخارپز کنید.
2. پس از این که مواد کمی نرم و پخته شدند به میزان دلخواه به آن نمک و عسل اضافه کنید و مخلوط تهیه شده رادر ظرف مناسبی ریخته و سپس این عصرانه خوش طعم و مقوی را به سرعت و گرم میل کنید.