1. لبو و پیاز را به همراه 1 قاشق از نعناع داخل کاسه با هم مخلوط کرده و در ظرف مورد نظر برگردانید.
2. مابقی مواد به جز پنیر را با هم مخلوط کنید.
3. پنیر را روی لبوها چیده و چاشنی که با هم مخلوط کرده‌اید را روی آن‌ها داده و سرو نمايید.