1. ابتدا زيتون‌ها را تا دو سه ساعت در آب ولرم خيس کنيد. سپس هسته‌هايش را درآوريد. بعد زيتون‌ها را خوب بشوييد و بگذاريد آبش برود، در غير اين صورت زيتون پرورده شل و آبکي مي‌شود.
2. بعد مغز گردو را خوب خرد کنيد. البته نبايد خيلي پودر شود بلکه بايد طوري باشد که مغز گردو زير دندان حس شود.
3. سپس انارها را خوب چرخ کنيد تا يکدست و نرم شوند. انار نبايد به صورت درسته و دانه دانه در زيتون پرورده ريخته شود. انار با گردو فرق مي کند، نبايد زير دندان بيايد.
4. سبزي محلي که گيلاني‌ها به آن چوچاق و مازندراني‌ها به آن زلنگ مي گويند، را خوب چرخ و يا ريز خرد کنيد. اگر سبزي محلي نداريد، به جاي آن از نعناع خشک يا تازه استفاده کنيد.
5. سيرها را بکوبيد و يا خيلي ريز کنيد. حالا وقت مخلوط کردن مواد است.
6. زيتون‌ها را در يک ظرف نسبتا بزرگ بريزيد و کم کم موادتان را به آن اضافه کنيد. اول گردو خردشده و بعد سبزي چرخ شده و سير کوبيده شده را اضافه کنيد و خوب هم بزنيد.
7. گلپر، آب انار، رب انار و نمک و فلفل را هم اضافه کنيد و خوب هم بزنيد. مخلوط آماده شده را در يک ظرف شيشه‌اي بريزيد و بگذاريد يک شبانه روز در يخچال بماند. بعد از يک روز زيتون پرورده آماده است و مي توانيد آن را با غذا ميل کنيد.

* در مصرف رب انار و آب انار دقت کنيد. اگر آب انار بيش از يک ليوان باشد، زيتون پرورده آب مي‌اندازد و آب و دانه‌اش از هم جدا مي شود. رب انار را هم زياد اضافه نکنيد، زيتون پرورده نبايد زياد ترش باشد.
* اگر در زيتون پرورده از گردوي بيشتري استفاده نماييد، رنگ زيتون پرورده شما روشن‌تر و در صورتي که از انار بيشتري استفاده نماييد رنگ آن تيره تر خواهد شد.
* طعم و مزه زيتون پرورده به سير آن است ولي اگر سير دوست نداريد از پودر آن که بوي کمتري دارد استفاده کنيد. بعضي افراد هم به جاي سير از پياز استفاده مي کنند.
* اگر زيتون سبزي که خريده‌ايد تلخ است يک شبانه روز در آب نمک و آب‌ليمو بخيسانيد تا تلخي‌اش برطرف شود.