تخم مرغ ها را شسته و در آب قرار دهید و روی حرارت بگذارید تا کاملاً پخته و سفت شود. آنها را پس از سرد شدن ورقه ـ ورقه کنید.
نان باگت را در حالی که درون آن را خالی نکرده اید حلقه ـ حلقه کنید.
روغن زیتون را روی نان مالیده، گوجه فرنگی را روی نان قرار داده و روی آن کمی برگ کاهو گذاشته و سپس تخم مرغ حلقه شده را روی کاهو بگذارید.زیتون سیاه را خرد کرده و روی تخم مرغ ها گذاشته و کالباس ها را به تکه های بزرگ تقسیم کنید و روی زیتون ها قرار دهید.