1-پوست گوجه فرنگی ها را کنده ، سرشان را حلقه وار میبریم .
2-مغز گوجه فرنگی ها را خالی میکنیم .یک تخم مرغ درون هر گوجه فرنگی میشکنیم .فقط روی سفیده ها نمک میپاشیم .
3-گوجه فرنگی ها را در سینی فر چرب چیده در فر میپزیم تا تخم مرغها سفت شوند .
4-پیاز ها در روغن تفت داده ،مغز گوجه فرنگی ها را رویشان ریخته آنها را نیزتفت میدهیم تا غلیظ شوند .
5-سس تغلیظ شده را درظرف سرو ریخته رویش نخود فرنگی ها میریزیم .
6-املت گوجه فرنگی را روی سس مان چیده سرو میکنیم