یهتر است تا دارچین و هل رو درون کیسه توری کوچکی قرار بدهیم و درون یک قابلمه مناسب بریزد. همراه با شکر و آب سیب به مدت ۵ دقیقه روی حرارت ملایم قرار دهید تا بجوشد.
سپس این مواد درون یک کتری ریخته، همراه با پرتقال خرد شده روی سماور بگذارید و اجازه دهید بین ۲ تا ۵ ساعت دم بکشد. نوش جان.