1.سیر رو پرس کرده.
2.برگ پیازچه رو خرد کرده.
3.همه مواد رو مخلوط کرده.
4.یک ساعت در یخچال استراحت دهید تا سس شما آماده شود.