از قالب کوچک فلزی مخصوص کیک یزدی برای تهیه فنجان شکلاتی استفاده کنید. کمی قالب را با روغن مایع چرب کرده و سطح داخلی قالب رابه ضخامت یک میلی متر با شکلات آب شده بپوشانید.
قالب‌ها را به مدت 1 ساعت در یحچال گذاشته و بعد از بیرون آوردن از یخچال با فشار به طرفین لبه های قالب به راحتی شکلات از از سطح قالب جدا می‌شود.
این فنجان شکلاتی را با پودینگ، ژله، کاسترد(پس از سرد شدن ) و یا بستنی و هر چه که دوست دارید پر کنید.
شما می‌توانید به تعداد مهمانانتان از یکی دو روز قبل فنجان شکلاتی را آماده و چند ساعت قبل از پذیرایی داخل آن را از مواد پر کنید .