1. باقلا را بپزید و با بقیه مواد مخلوط کنید.
2. در تابه رژیمی کمی روغن بریزید و مایه کوکو را در آن بریزید.
3. در تابه را ببندید و با حرارت کم سرخ کنید. وقتی یک طرف کوکو سرخ شد طرف دیگر را هم سرخ کنید.