1-برنج شسته شده را داخل قابلمه بریزید وآب و عصاره برنج الیت را به آن اضافه کرده و روی حرارت بگذارید.
2-آب برنج که خشک شد کره را اضافه کرده و شعله را کم کرده و اجازه دهید برنج دم بکشد.
3-سپس آن را با خورش دلخواه سرو کنید.