پنير را با چنگال له كنيد كرفس را برش زده و سير را روي آن بريزيد خامه و ماست را با هم مخلوط كنيد تا صاف و يكدست شود حال تمام مواد را روي کرفس بریزید و اردور آماده را در ظرف مناسبي بكشيد و سرو نمائيد .