1. سیب‌زمینی را آب‌پز کنید و به شکل دلخواه خرد کنید.
2. کاهو، جعفری، مرزنگوش و ترخون را در کاسه با هم مخلوط کنید.
3. سیب‌زمینی و مرغ را با هم مخلوط کنید.
4. ماست، پیازچه، روغن و نمک و فلفل را باهم مخلوط کنید.
5. دوسوم سس را با سیب‌زمینی و مرغ مخلوط کنید.
6. سبزی‌ها را روی ظرف بریزید، مواد سیب‌زمینی و مرغ را روی آن قرار دهید؛ سپس باقی مانده سس را روی مواد بریزید.