1-كشك ساييد باشد ، پياز خلال شده باشد ، نعناع خشك باشد ، مغز گردو نيم كوبيده باشد .
2-روغن را در قابلمه ريخته و با حرارت ملايم خلال پياز خرد شده را سرخ مي كنيم تا طلائي رنگ شود ، مغز گردوي خرد شده را اضافه كرده و كمي آنها را سرخ مي كنيم ، سپس نعناع ، نمك و زرد چوبه را مي ريزيم و كمي آنها را با حرارت ملايم سرخ مي كنيم ، اكنون دو پيمانه آب را روي آنها مي ريزيم ، زماني كه آب جوش آمد كشك را مي ريزيم و بهم مي زنيم
3-قبل از اينكه كشك بجوش بيايد غذا را از روي حرارت براريد و با نان ، پياز و ريحان ميل نمائيد .