1-پودر سوپ را در آب سرد حل كرده، روي حرارت قرار داده، هم بزنيد تا به جوش بيايد. سپس ورميشل را اضافه كرده بگذاريد تا بپزد.
2-عدس را اضافه كنيد تا با سوپ جوشيده و جا بيفتد. كمي از سوپ را به خامه اضافه كرده، هم بزنيد تا خامه ولرم شده و به سوپ اضافه كنيد.
3- بعد از اين‌كه به جوش‌آمد در ظرف سرو كشيده، كره را آب‌كرده با پودر فلفل و سماق و در صورت دلخواه آب‌ليمو مخلوط و روي سوپ را با آن تزيين كنيد.