طرز تهيه:
درظرف مناسبي مواد خشك شامل (آرد سفيد، آردسوخاري طعم دار،نشاسته ذرت ،خمير ماية خشك، نمك و فلفل) را ريخته و با هم مخلوط كنيد. سپس كره نرم شده و 3عدد زردة تخم مرغ‎ را به مواد خشك اضافه كرده و خوب هم بزنيد تا با آن مخلوط شود. آرام آرام سودا يا ماء الشعير را به مخلوط اضافه كرده و هم بزنيد. روي ظرف را بادستمال تميز پوشانده و در جاي گرم قرار دهيد تا عمل بيايد.
فيله مرغ را از درازا به دو قسمت تقسيم كنيد، به طوري‌كه ازهر فيله دورشتة باريك وبلند بدست آيد. فيله‌ها را با نمك و فلفل مزه‌دار كنيد.
در ظرفي جداگانه سه عدد سفيده را بزنيد تا كاملاً برفي شود و از ظرف نريزد.
سفيده‌ها را آرام به خمير اضافه كرده و دوراني هم بزنيد تا كاملاً مخلوط شوند، سپس فيله‌ها را در مخلوط فرو برده و در داخل روغن داغ سرخ كنيد.
نكته:
براي درست كردن خمير مرغ پفكي چندين دستورالعمل مختلف وجود دارد. اين دستور هم يكي از آنهاست.
بهتر است ابتداخمير اين غذا آماده شود و بعد بقية كارها انجام شود . به اين ترتيب خمير براي ورآمدن فرصت خواهد داشت و همان فاصله براي عمل آمدن خمير كافي است.
روغن براي سرخ كردن بايد به اندازه اي باشد كه تمام فيله در روغن شناور شود.