1.پیاز را درون گوشت رنده ریز کرده، سیب‌زمیني‌ها را رنده درشت کرده واضافه می‌کنیم.
2. لپه را کمی با گوشت کوب مي‌کوبیم و به مخلوط گوشت اضافه می‌کنیم.
3. بعد هم تخم‌مرغ و بقیه مواد را اضافه می‌کنیم و کاملا مخلوط می‌کنیم تا یکدست شود.
4. در روغن داغ سرخ می‌کنیم.