1-قرار دادن تمام مواد تشکیل دهنده را در یک ماهی تابه متوسط​​.
2-درب ظرف را برای حدود 10 دقیقه بر روی حرارت متوسط ​​کم قرار دهید و طبخ تحت کمی. پور نیم دیگر از روغن زیتون و نعناع.