1-ماهی تابه متوسط​​، روغن سرخ کرده پیاز را با روغن زیتون است. در بالا، اضافه کردن تمام مواد استفاده شده در این دستور غذا را به جز کدو تنبل، نیمی از درب و نزدیک به مدت حدود 20 دقیقه با حرارت ملایم تفت تا عدس ها مناقصه ها و مزایده کمی. بهم زدن در میان. بهم زدن در کدو سبز، طبخ و برای 7-8 دقیقه. نرم کمی ترد کدو تنبل خیلی هم بزنید. سیر خرد شده، آب لیمو و نعنا خشک و مخلوط است. خورش پور، هم بزنید، پوشش، پوشش آن. خدمت به استراحت پس از 2-3 دقیقه.