شير ماهي را برش‌زده و در موادي که شامل زعفران، سرکه، آبليمو، زنجبيل، پياز، فلفل، نمک و روغن است، به مدت یک ساعت استراحت دهيد. سپس در تابه چدني آنها را کباب کنيد.
نکته:

مي‌توانيد اين کباب ماهي را با پلو سرو کنيد.