1. تخم‌مرغ، شير، آرد، ‌روغن و نمك را خوب مخلوط كنيد.
2. قالب گردي به قطر 15سانتي‌متر را چرب و داغ كنيد و از روي حرارت برداريد.
3. دو قاشق از مواد را در آن بريزيد. قالب را بچرخانيد تا مواد كف قالب پخش شود.
4. سپس روي حرارت بگذاريد تا يك طرف كرپ طلايي شود. قابلمه‌ را روي دستمال آشپزخانه برگردانيد.
5. بقيه خمير را به همين صورت آماده كنيد.‌ گاهي ته قالب را چرب كنيد.