1. سس سفید و آب گوشت را مخلوط می‌کنیم و بعد کرفس خردشده و هویج رنده شده را در آن می‌ریزیم و میگذاریم چند جوش بزند.
2. سبزی‌ها که پخته شد کمی نمک و فلفل می‌زنیم، سوپ را در سوپ‌خوری می‌ریزیم و کمی جعفری خردشده روی آن می‌پاشیم.