تخم‌مرغ‌ها را همراه شكر خوب هم زده تا كاملا سفيد و سفت شود، كره و شير را به آن اضافه كنيد تا خوب مخلوط شود.
ظرف ماكروويو را تا نيمه آب كرده و آن را به مدت 4 ــ 3 دقيقه با قدرت صددرصد داخل ماكروويو قرار دهيد.
آرد، بكينگ‌پودر و پودر كاكائو را خوب مخلوط كرده و آن را به مايه كيك اضافه كرده و در اين مرحله تنها با يك چنگال و به مقدار كم هم بزنيد كه مخلوط شود.
يك ظرف گود مناسب را انتخاب كرده مقداري روغن مايع در آن ريخته و تمامي ديواره ظرف را روغن بماليد.
سپس مايه كيك را داخل آن ريخته و ظرف آب كه تا اين مرحله كاملا جوش آمده و باعث شده فضاي داخل ماكروويو داغ شود، بيرون آورده و ظرف كيك را داخل ماكروويو قرار دهيد و سريع در آن را ببنديد و آن را به مدت 10 دقيقه با قدرت 70 درصد داخل ماكروويو قرار دهيد.
توجه: بهتر است پس از اتمام اين زمان تا 5 دقيقه بعد از آن درب ماكروويو باز نشود.