كیك رولتی را حلقه حلقه كرده و كنار می‌گذاریم. توت‌فرنگی و موز را هم حلقه حلقه می‌كنیم و به ترتیب روی هم می‌چینیم. شیر را اضافه كرده و با پاستیل، شوكورول و بستنی تزیین می‌كنیم.