1. اول بادمجان‌ها را از قطر نصف كرده و در روغن سرخ می‌‌كنیم و كنار می‌‌گذاریم.
2. كره را در ظرفی ریخته و سیر را افزوده، ژامبون و قارچ خردشده را هم با آن تفت می‌‌دهیم.
3. آب‌گوشت و مغز نان سفید را ریخته تا آبش كشیده شود و جعفری را نیز با مواد مخلوط می‌‌كنیم كمی توی بادمجان‌ها را خالی كرده از این مواد درون بادمجان ریخته و با پشت قاشق صاف می‌‌كنیم.
4. در ظرف پیركس چیده و روی آن حلقه‌های گوجه‌فرنگی و جعفری ریخته و به مدت هفت دقیقه درون فر با حرارت 180 درجه سانتی‌گراد گذاشته تا اردور آماده شود.