1. سيب‌هاي مناسب را انتخاب کرده پوستش را بکنيد و خردش کنيد. در قابلمه سر پوشيده در آب مختصر، بپزيد تا نرم شود.
2. همين‌که سيب‌ها به اندازه کافي نرم شدند، کره و شکر در صورتي‌که سيب‌ها زياد ترش باشند به آن افزوده، مورد مصرفش قرار دهيد. چنانچه سيب‌ها زياد شيرين باشند چند قطره عصاره ليمو در آن بريزيد.