پياز و هويج را خرد کرده در کره سرخ کنيد و رويش آب بپاشيد. همين‌که آرد به اندازه کافي سرخ شد، آبگوشت و شاخه‌هاي جعفري، جوز‌هندي خرد کرده و فلفل و نمک به آن اضافه کنيد.
همين که به اندازه کافي پخته شد، يک قاشق رب گوجه‌فرنگي در آن ريخته، مجددا براي چند دقيقه ديگر آن را جوشانده، از روي آتش برداريد.