قهوه اسپرسو کروپ دستگاه اسپرسو را با قهوه اسپرسو پرکنید. کروپ را در جای مخصوص نصب کروپ قرار دهید کلید را روشن کنید به اندازه ای که میخواهید فنجان را پر کنید 1 شات 2 شات 3 شات شات مقدار استاندارد قهوه اسپرسو میباشد در فنجان کوچک سرو کنید و بدون شیر سرو میشود